Dit is veranderd sinds automatisering

Automatisering heeft het bedrijfsleven fundamenteel veranderd. Veel werk dat vroeger moeizaam met de hand werd gedaan, wordt nu geautomatiseerd. Al deze veranderingen hebben ook invloed op jouw werk. Zo vervallen er taken door de komst van slimme systemen en het zorgt voor nieuwe kansen in de toekomst. Het is belangrijk om te leren omgaan met deze veranderingen. In deze blog lees jij de belangrijkste veranderingen sinds de komst van automatisering. 

Gegevensuitwisseling

1 van de belangrijkste ontwikkelingen sinds de komst van automatisering is dan toch wel de webservice. Een webservice is een manier om verschillende computersystemen gegevens te laten uitwisselen. Op deze manier wordt er data naar de ontvanger verstuurd, terwijl de ontvanger gelijk een reactie terug stuurt. Denk hierbij aan het automatisch ophalen van bepaalde data zoals beurskoersen. Kort samengevat, een webservice brengt twee systemen samen, via het web, om met elkaar te communiceren. 

Structuur aan organisatie 

Automatisering heeft ervoor gezorgd dat veel bedrijven een nieuwe vorm van structuur hebben gehanteerd. Bedrijfsprocessen gaan gepaard met een hoop informatie. Als je organisatie groeit, groeien je processen uit tot nog meer informatie. Kijk van een afstand naar je dagelijkse processen, software en informatie. Welke handeling voer je elke dag of op regelmatige basis uit? Door je processen uit te tekenen weet je welke processen je wilt automatiseren en breng je structuur aan in je organisatie. 

Mensen werken efficiënter 

Sinds de komst van de automatisering werken we een stuk efficiënter. Er wordt een hoop tijd bespaard die wordt ingezet voor zaken die eigenlijk veel meer aandacht nodig hebben, namelijk de klantbeleving. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat je als planner niet meer naar de telefoon hoeft te grijpen om bij de afdeling sales na te vragen wat de status van een lead is. Met het automatiseren van je processen maak je al deze informatie heel inzichtelijk voor iedereen. 

Hoe ziet de toekomst eruit? 

Er wordt verwacht dat het gebruik van automatisering en robotisering na de corona crisis verder toeneemt. Grote bedrijven hebben plannen om hun toeleveringsketens opnieuw in te richten, als reactie op de lessen die ze uit de huidige crisis trekken. Dit leerproces versnelt de invoering en toepassing van robots. Daarnaast wordt het ook steeds vaker mogelijk voor werknemers met een lichamelijke beperking om werkzaamheden uit te voeren die zij voordien niet konden uitvoeren. Dit zal in de toekomst alleen maar toenemen en werknemers in fysiek belastende beroepen blijven langer in goede gezondheid.